Lista stowarzyszeń Lista obiektów Mapa obiektów Galeria zdjęć

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Bielice 5a

57-550 Stronie Śląskie

tel.

www.agrosnieznik.pl

www.agrosnieznik.pl

OFERTA

W skład naszego stowarzyszenia wchodzą następujące gospodarstwa agroturystyczne:

 1. Barbara i Sylwester Dembny,  Orłowiec 14, tel. 74-81-47-988
 2. Karina i Edward Fuglińscy,  Radochów 144, tel. 74-81-47-802
 3. Wiesława Gordziejewska, Stary Gieratów 80,  tel. 74-81-19-682
 4. Elżbieta Grześlak, Radochów 77,  tel. 74-81-46-911
 5. Władysław i Janusz Gondkowie, Stary Gierałtow,  tel.  74-81-42-987
 6. Barbara Januszkiewicz, Lutynia 13  tel.  74-81-47-628
 7. Krystyna i Paweł Jurkiewiczowie, Lądek zdr. Wiejska 35,  tel.  74-81-47-653
 8. Barbara Kalińska, Nowy Gieraltow 12,    tel.  74-81-41-452
 9. Alina i Marek Kuczwalscy,Katy Bystrzyckie 15,   tel.  74-81-46-476
 10. Jolanta i Janusz Lignarscy,  Bielice 2,   tel. 74-81-41-422
 11. Anna i Zbigniew Majowie,  Bielice 5a,    tel. 74-81-42-720
 12. Jacek Manke, Wójtówka 22a  tel. 74-81-47-907
 13. Jolanta i Wojciech Sadowscy, Strachocin25  tel. 74-81-41-283
 14. Anna Stolarczyk, Kąty Bystrzyckie12  tel. 74-81-46-377
 15. Maria Wiertelak, Kąty Bystrzyckie 30, tel. 74-81-46-510
 16. Malwina Kutela, Stary Gierałtów74, tel. 74-81-41-426
 17. Alicja i Zbigniew Binięda Bielice 5,  tel. 74-81-42-721
 18. Grażyna i Dariusz Jesionowscy  Międzylesie, Goworów 39 tel. 74 813 68 18
 19. Agnieszka i Maciej Cieślak Stójków 16 tel. 692 022 000

Agroturystyczne Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika wywodzi się z Agroturystycznego Stowarzyszenia Kwaterodawców Ziemi Wałbrzyskiej z siedzibą w Szczytnej, które powstało w 1994r . 

Ówczesna pani prezes tego stowarzyszenia Małgorzata Jałowiecka współtworzyła w 1996r. Polską Federację Turystyki Wiejskiej” Gospodarstwa Gościnne”  i oczywiście od samego początku stowarzyszenie jest jej członkiem. W tym samym roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Sudeckie Stowarzyszenie agroturystyczne z siedziba w Kłodzku. Nastąpiło potem kilka zmian siedziby,  nazwy oraz terenu działania.

W obecnym kształcie  Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika zostało zarejestrowane  w 2004r. 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób:

Prezes Anna Sobańska-Maj
Z-ca Prezesa Maria Wiertelak
Sekretarz Jolanta Sadowska
Skarbnik Jacek Manke
Członek Alina Kuczwalska

Celem Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika jest wszelkie działanie na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.

Stowarzyszenie zajmuje się w szczególności:

 •  promocją - udział w targach turystycznych ( Poznań jesienią i Warszawa wiosną),w festynach, dożynkach i innych imprezach lokalnych, w mediach(prasa, RTV),systematycznie wydajemy folder Stowarzyszenia oraz jesteśmy obecni w materiałach reklamowych naszych gmin: Lądka Zdrój i Stronia Śl. oraz Starostwa Kłodzkiego. Jesteśmy też obecni w wydawnictwach ogólnopolskich dzięki publikacjom Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". 
 • dzięki członkostwu w Federacji mamy możliwość współdziałania w zakresie ustawodawstwa dotyczącego turystyki wiejskiej i w szczególności agroturystyki.
 • informujemy członków stowarzyszenia o regulacjach gospodarczych, prawnych, socjalnych i technicznych.
 • dbamy o jakość naszych usług m.in. poprzez kategoryzację naszych obiektów. Mamy własnych kategoryzatorów WBN (Wiejskiej Bazy Noclegowe)
 • organizujemy szkolenia i bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez innych.
 • reprezentujemy i chronimy interesy członków stowarzyszenia.

Agroturystyczne Stowarzyszenie |Masywu Śnieżnika obecnie ma 19 gospodarstw na terenie gminy Stronie Śl. i Lądek Zdrój. Wszystkie nasze gospodarstwa są wyjątkowe, większość dysponuje pokojami z łazienką, wszystkie mają duże zadbane otoczenie wokół domów. 

Wszystkie gospodynie świetnie gotują, są sympatyczne, dobrze przygotowane do przyjmowania gości i świetnie rozumiejące co to znaczy być usługodawcą.

Ostatnio największym osiągnięciem Stowarzyszenia  dzięki projektowi IQUAL prowadzonemu u nas przez p. Komornickich jest wybudowanie i wyposażenie serowarni w gospodarstwie p.Kalińskich w Nowym Gierałtowie oraz sprowadzenie stada alpejskich kóz.

Anna Sobańska-Maj

 

 


 W dniach  13.11-16.11.2008 w Bielicach w „Domu Gościnnym u Majów” odbyło się szkolenie

pt.: ,,Od projektu w organizacji pozarządowej do rozliczenia”.

Celem projektu jest nauka pisania wniosków na dofinansowanie działań statutowych organizacji pozarządowych takich jak, stowarzyszenia, kluby, koła gospodyń wiejskich , sołectwa itp.
 Zdobyta przez uczestników wiedza przyczyni się też do poprawy zakresu i jakości działań tych organizacji. Projekt  też promuje dobre praktyki, przez pokazanie modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania funduszy z różnych źródeł przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. W naszym wypadku mogliśmy się pochwalić serowarnią powstałą w ”Gościnnej Zagrodzie „ u państwa Kalińskich w Nowym Gierałtowie, w ramach projektu IQUAL.
Szkolenie zostało  zrealizowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ i dofinansowane przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania 2.5 - Integracja i aktywizacja społeczna-Rozwój potencjału organizacji pozarządowych - działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej i informacyjnej.
Współorganizatorem szkolenia w Bielicach było Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika.
Mieliśmy okazję pokazać uczestnikom z różnych stron Polski piękny zakątek Kotliny Kłodzkiej. Goście odwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią .

 

 

 

Praca w grupach

 

Uczestnicy szkolenia w Bielicach

 


 

W dniach 13.11- 16.11.2009 w Kątach Bystrzyckich odbyło się szkolenie nt.

Zastosowania technik komputerowych w działalności turystycznej- promocja i sprzedaż.

Szkolenie realizowane było przez PFTW,,GG’’ we współpracy z Gdańskim Stowarzyszeniem Agroturyzmu w ramach projektu pt.,, Innowacyjna turystyka wiejska czynnikiem rozwoju polskiej wsi’’ współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt skierowany był do członków stowarzyszeń prowadzących działalność turystyczną.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uświadomiło ono uczestnikom, iż brak umiejętności wykorzystania najnowocześniejszych technik informatycznych w sprzedaży i promocji swojej oferty zawęża możliwość dotarcia do turysty zainteresowanego wypoczynkiem na polskiej wsi.

Ogromy potencjał turystyczny polskiej wsi mógłby stać się głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego i społecznego dla mieszkańców. Wiele osób mogłoby znaleźć pracę w sektorze turystycznym, a osoby obecnie zajmujący się turystyką mogłyby osiągać o wiele większe dochody. Jednak dla osiągnięcia tego celu konieczne jest nabycie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi w prowadzeniu działalności turystycznej. Ta umiejętność pozwoli usługodawcom profesjonalne prowadzonej działalności oraz pomoże wzmocnić konkurencyjność gospodarstw agroturystycznych poprzez wykorzystanie ogólnopolskiego systemu rezerwacji i systemu informacji turystycznej.

Umiejętność wprowadzania danych do systemu o walorach swoich terenów wzmocni też promocję walorów turystycznych i kulturowych wsi.

Szkolenie odbyło się w obiekcie turystyki wiejskiej, aby uczestnicy mogli konfrontować treści teoretyczne z rzeczywistością. Korzystanie z noclegu i wyżywienia na zasadach turysty natychmiast pozwala wychwycić wszelkie niedogodności czy uchybienia usługodawców. Na zasadzie podpatrywania innych, pozwala wprowadzać zmiany w własnej działalności. Wyjazd studyjny pozwolił porównać działalność obiektów o różnym standardzie świadczonych usług. 

Dzięki realizacji projektu dla obiektów skategoryzowanych zostanie wydana mapa pt.,,Wieś polska zaprasza na aktywny wypoczynek’’.

Uczestnictwo w szkoleniach to nie tylko zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt osób zaangażowanych w działalność turystyczną. Tylko dzięki bezpośredniej współpracy tych osób możliwe jest oferowanie produktów w formie sprzedaży internetowej.  

 


 

 

ZDJĘCIA

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Gospodarstwo gościnne - Jurkiewicz
Gospodarstwo gościnne - Jurkiewicz
ul. Wiejska 35
57-540 Lądek-Zdrój
tel.
Gościnna Zagroda Katarzyna i Jan Kalińscy z Rodziną
Gościnna Zagroda Katarzyna i Jan Kalińscy z Rodziną
Nowy Gierałtów 12
57-550 Stronie Śląskie
tel.
Stanica Jesionów
Stanica Jesionów
Orłowiec 14
57-540 Lądek-Zdrój
tel.
Gospodarstwo Gościnne JESIONÓWKA Grażyna i Dariusz Jesionowscy
Gospodarstwo Gościnne JESIONÓWKA Grażyna i Dariusz Jesionowscy
Goworów 39
57-530 Goworów k. Międzylesia
tel. ,
Dom Skowronki Gospodarstwo Agroturystyczne
Dom Skowronki Gospodarstwo Agroturystyczne
Radochów - Skowronki 144
57-540 Lądek-Zdrój
tel.
Gospodarstwo Agroturystyczne Swojska Chata
Gospodarstwo Agroturystyczne Swojska Chata
Stary Gierałtów 80
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE
tel. ,
Pod Jesionami Elżbieta Grześlak
Pod Jesionami Elżbieta Grześlak
Radochów 77
57-540 Lądek-Zdrój
tel. ,
Agroturystyka - Lutynia
Agroturystyka - Lutynia
Lutynia 13
57-540 Lądek-Zdrój
tel. ,
Dom Gościnny U MAJÓW
Dom Gościnny U MAJÓW
Bielice 5
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE
tel.
Gospodarstwo Agroturystyczne KAMIZ
Gospodarstwo Agroturystyczne KAMIZ
Wojtówka 22A
57-540 Lądek-Zdrój
tel.
Gospodarstwo Gościnne Pod Bukiem
Gospodarstwo Gościnne Pod Bukiem
Kąty Bystrzyckie 30
57-540 Lądek-Zdrój
tel.
Gospodarstwo Agroturystyczne Maciejówka Władysława i Janusz Gondkowie
Gospodarstwo Agroturystyczne Maciejówka Władysława i Janusz Gondkowie
Stary Gierałtów 63
57-550 Stronie Śląskie
tel.

FORMULARZ KONTAKTOWY

W razie pytań prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:

* wymagany jest telefon lub adres e-mail

Strona główna| Stowarzyszenia| Lista obiektów| Mapa obiektów| Galeria zdjęć| Kontakt

FUH WebProjekt Marcin Styk 2015 © - Witryna stanowi część sieci SudetyNET